เราเลือกออกแบบระบบที่ดีเพื่อคุณ

บริการของเรา
Two Girls working together

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทไอทีเอ็มเอสจำกัด

ไอทีเอ็มเอสได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีเล็งเห็นว่าธุรกิจต่าง ๆ หรือในแต่ละองค์กรจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน ไอทีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการทำงานในธุรกิจของท่าน อย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเราต้องการตอบสนอง และที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านไอทีของท่านให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ไอทีโซลูชั่นใหม่ๆ ในการเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานต่อไปอย่างราบรื่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานขององค์กรท่าน

10k+
Your Want Our Work

ความต้องการของท่าน คืองานของเรา

10k+
Fast & Best Service

บริการรวดเร็วและดีที่สุด

10k+
The Best ITMS For You

นำเสนอโซลูชั่นไอทีใหม่ ๆ เพื่อต้องการให้องค์กรของท่านใช้งานด้านระบบไอทีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Our Recent Projects & Case Studies for Clients

Our Portfolio

คู่ค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

Address : 93/31 RD.Rat Uthit T.Chengnone A.Muang Rayong 21000 TH